Östervik - boende för elöverkänsliga

Kontakt:

Adress: Göran Hellblom, Rämmen Östervik 10A, tel Göran 059032055, tel Ethel 059032011

Vad kan göras med boendet?

Vi kan skaffa djur i första hand höns, vi kan införa 12 V system med LED belysning, vi kan rusta upp stället och bygga gemensamhetslokal, bygga bastu i källaren, försöka få till kylskåp med kompressorn på stort avstånd, bli mer ekologiska

Sex lägenheter 1 rok på cirka 44 m2 och en lägenhet 3 rok på cirka 88 m2. Vattenburen värme via kulvert. Ingen el i huset. Återstår arbete med att få fyra stycken av ettorna inflyttningsbara.
Fyra lägenheter 3 rok på cirka 80 m2 plus halv källare med tvättstuga, dushrum, verkstad och pannrum i detta hus. Lägenheterna har skärmad el.

Om känslighet för elektriska , magnetiska och elektromagnetiska (em-fält)

Cirka tre procent av Sveriges befolkning bedöms vara el-känsliga. Kunskapen om hur och varför är begränsad. Typiska symtom är hudrodnad, huvudvärk, illamående och sjukdomskänsla.

De allra flesta förefaller kunna hantera olika el-miljöer eller em-strålande apparater utan några problem och har därför svårt att förstå svårigheterna för el-känsliga. Lite mer aktivitet från myndigheternas sida är starkt påkallad men lyser med sin frånvaro. En spekulation av orsaker till elkänslighet kan vara att somliga helt enkelt är känsliga eller nervpåverkan av tungmetaller som kvicksilver eller annan miljöpåverka eller sjukdom.